Dagen i dag

Område:
Tidspunkt: 09. oktober 2016 0:00 - 0:00

I september mnd. hadde vi vennskap som tema. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning.


Det har bare gått 7 uker etter at mange nye barn startet i bhg. Og det er helt fantastisk å se alle de fine relasjonene barna har fått til hverandre. Barn som aldri har sett hverandre før har blitt gode venner via aktiviteter i Bhg.


Nye vennskapsbånd får de også gjennom leken. Leken er noe vi også har som tema i september. Vi på Knøttene  legger tilrette for todlerlek, paralellek og symboler.


Vi bruker mye lekegrupper. Lekegrupper er helt fantastisk. Da organiserer vi miljøet rundt som igjen fører til at gruppene blir skjermet, og det minsker muligheten for forstyrrende elementer som kan ødelegge leken. Når det er få å leke med, blir det enklere for barna å forstå sammenhengen i leken og følge et leketema. Den gir oversikt, struktur og trygghet. Her kan den voksne observere samhandlingen mellom barna for deretter å bidra støttende på en hensiktsmessig måte. Her kan barna bygge gode relasjoner til hverandre.