Vigilo

Hver dag opplever og lærer ditt barn noe nytt. Vigilo er et kommunikasjonssystem som skal sikre deg som foresatt enda bedre innsyn og deltakelse i barnets dag.

Vigilo dokumenterer barnehagehverdagen, fra faglig innhold, til aktiviteter, individuell oppfølging og kommunikasjonen med barnehagen.

Vigilo er samtidig et tidseffektivt arbeidsverktøy for de ansatte, som samler daglige rutiner, informasjon og kommunikasjon i et enkelt og brukervennlig system og frigjør tid til det som er viktigst, nemlig ditt barn.

Du kan lese mer om Vigilo på www.vigilo.no/barnehage.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre etter at vi tok i bruk Vigilo Barnehage.