Planleggingsdager

Følgende dager er satt opp som planleggingsdager for det barnehageåret 2017/2018

30. april 2018

 

Følgende dager er satt opp som planleggingsdager for det barnehageåret 2018/2019

15. august 2018

24. september 2018

16. november 2018

28. januar 2019

31. mai 2019