Planleggingsdager

Følgende dager er satt opp som planleggingsdager for det barnehageåret 2017/2018

15. august 2017

18. september 2017

10. november 2017

22. januar 2018

30. april 2018