Søke plass

Søknad om plass i Rufus Barnehage foregår via Haugesund Kommunes Barnehageportal: https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub/login.htm

 

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid: www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/7756-ny-ordning-betalingsreduksjon-barnehage