Utleie

Vi leier ut gymsalen til konfirmasjoner, barneselskap, barnedåp og andre lignende festligheter.

Se eget dokument for nærmere informasjon.

Bilder

Filer